Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
24.4MB

AI Explorers

U sklopu izlaganja, predstavit ćemo inovativan pedagoški pristup ostvaren kroz tri praktične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o potencijalima i ograničenjima umjetne inteligencije (AI). Prva aktivnost usmjerena je na izradu modela strojnog učenja pomoću slika korištenjem alata Google Teachable Machine. Demonstrirat ćemo proces obuke modela za prepoznavanje različitih klasa objekata, koristeći primjer ljudskih emocija kao ilustraciju. Kroz ovu aktivnost, učenici stječu osnovno razumijevanje kako modeli uče i kako su podložni određenim ograničenjima u prepoznavanju situacija koje nisu obuhvaćene tijekom obuke. Druga aktivnost predstavlja interakciju između dva igrača - čovjeka i AI. Tijekom igre koja simulira situaciju pitanje-odgovor, učenici razlučuju između odgovora stvarnih osoba i odgovora generiranih pomoću ChatGPT-a i Bard-a. Koncept Turingovog testa korišten je za izdvajanje ključnih elemenata koji utječu na prepoznavanje ljudske prisutnosti, uključujući dubinu odgovora, raznolikost, razumijevanje konteksta i subjektivnost. U trećoj smo aktivnosti koristili Lumen5 i Pictory.ai za analizu videopriča generiranih uz pomoć AI, s naglaskom na razvoju kritičkog razumijevanja i svijesti o etičkim pitanjima u medijskom okruženju. Ova aktivnost izravno doprinosi razvoju medijske pismenosti među učenicima i ističe nužnost promišljanja o vjerodostojnosti informacija. Iskustveno učenje u obuci modela i interakciji sa sustavima temeljenim na AI olakšava usvajanje znanja o umjetnoj inteligenciji i učenicima pruža priliku za osobnu refleksiju o važnosti, snazi, slabostima i izazovima ove tehnologije u stvarnom svijetu.

Ciljana grupa: Naše izlaganje namijenjeno je svim učiteljima i nastavnicima koji su zainteresirani za inovativne pristupe u primjeni umjetne inteligencije (AI) u obrazovanju i žele pridonijeti unapređenju obrazovnog iskustva učenika kroz istraživanje i implementaciju AI u nastavi.

Potrebna predznanja: Za sudjelovanje u našem izlaganju, nije potrebno posjedovati specifična predznanja iz područja umjetne inteligencije niti prethodno iskustvo u radu s AI tehnologijom. Dovoljna je dobra volja i želja za istraživanjem područja i mogućnosti primjene AI u obrazovanju.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia

Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, završava program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike. Napredovala je u zvanje savjetnika. Sudjeluje u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Petu godinu zaredom, dobitnica je zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

Davor Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia

Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, te upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu na kojem stječe diplomu profesora fizičke kulture. Zbog ratnih zbivanja jedno vrijeme provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje upisuje poslijediplomski fakultet na Sveučilištu u Sacramentu (CSUS), završava jednu godinu, ali iz privatnih razloga vraća se iz SAD-a i nastavlja svoj profesionalni put u Gimnaziji u Vukovaru, gdje radi od 1998. godine na poslovima nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. U periodu od 2013. do 2018. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja Gimnazije Vukovar u vrijeme početka i završetka pilot projekta e–Škole. U školskoj 2018. / 2019. godini nastavlja raditi u Gimnaziji Vukovar na radnom mjestu nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. Osim nastavničkih obveza, aktivan je u lokalnoj zajednici kao član koordinacijskog tima „Za osmijeh djeteta u bolnici”, član je etičkog povjerenstva Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i član je upravnog vijeća saveza školskih sportskih društava Vukovarsko – srijemske županije. Redovito se stručno usavršava, kako u struci, tako i u primjeni IKT-a u nastavi. Aktivno i potpuno vlada Engleskim jezikom na razini C2 (položen TOEFL ispit u SAD – u). Uvijek nastoji biti usredotočen na inovacije i razvijati kreativnost kod djece kako bi svojim iskustvom dao doprinos unaprjeđenju obrazovnog sustava RH. Peterostruki je dobitnik nagrade za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima.

Antonija Milić
Gimnazija Vukovar
Croatia

Profesorica je biologije i kemije, profesor savjetnik iz kemije. Zaposlena je u Gimnaziji Vukovar kao profesorica kemije. Ujedno je i profesor koordinator međunarodnog projekta BLOOM za Republiku Hrvatsku. Četverostruka je dobitnica nagrade za najuspješnijeg odgojno obrazovnog djelatnika u Republici Hrvatskoj. Voditeljica je eko škole i niza međunarodnih projekata. Zajedno s kolegama i učenicima, a kao rezultat predanosti projektima, dobitnica je nacionalnih i europskih oznaka kvalitete za različite međunarodne projekte.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC