Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
38.8MB

Digitalni udžbenici u nastavi mit ili potreba?

Cilj predavanja je odgovoriti na neka od aktualnih pitanja, ali i otvoriti nova promišljanja o temi digitalnih obrazovnih materijala, a posebice digitalnih udžbenika. U doba pandemije Covid-19, većina nastavnika koristila se nekim oblikom digitalnih obrazovnih materijala. Jesmo li nastavili u tom trendu ili mislimo da je dalje nepotrebno koristiti digitalne obrazovne materijale? Može li nam korištenje digitalnih obrazovnih materijala omogućiti personalizaciju učenja ili je to samo mit? Koji je put i koji preduvjeti bi trebali biti ostvareni u tom procesu? Koristimo li sve prednosti koji nam se nude kako bi smo ostvarili inovativniji pristup nastavi? Na ova i slična pitanja pokušat će se odgovoriti kroz presjek svjetske literature.

Ciljana grupa: nastavnici svih predmeta

Potrebna predznanja: nije potrebno

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Melita Milić
Profil Klett d.o.o., /Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Croatia

Nastavnica s više od 25 godina iskustva rada u osnovnoj i srednjoj školi u izvođenju nastave za matematiku i informatiku. Trenutno na mjestu izvršne urednice za STEM predmete u izdavačkoj kući Profil Klett, te studentica doktorskog studija u Varaždinu. U svom radu kao urednica, uredila je 20-tak digitalnih udžbenika STEM predmeta, a predmet interesa i istraživačkog radu su digitalni udžbenici te digitalne kompetencije nastavnika.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC