Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
1,023KB

Poučavajmo AI i sigurnost - novi CARNET-ovi kurikulumi

Polaznici interaktivnog izlaganja će se upoznati s općim ciljevima projekta „BrAIn“ te izradom kurikuluma izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta za razvoj digitalnih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u sklopu projekta „BrAIn“. Kurikulumi koji će biti namijenjeni učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole te 2. i 3. razreda srednje škole omogućit će učenicima da razviju kritičko promišljanje o utjecaju tehnologija u nastajanju i osposobiti ih za praktičan rad s digitalnim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju. Učenicima će se omogućiti razumijevanje etičkih i društvenih implikacija digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije, utjecaja na emocije, koristi i opasnosti te prednosti i nedostataka korištenja različitih digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije, načina na koji mijenja naš svakodnevni život te načina na koji umjetna inteligencija koristi algoritme za donošenje odluka i rješavanje problema iz stvarnog svijeta. U tom procesu učenici će raditi izravno s inovativnim tehnologijama i umjetnom inteligencijom pri svemu tome vodeći računa o kibernetičkoj sigurnosti. Na izlaganju će se također predstaviti ključne teme kurikuluma kao što su umjetna inteligencija i tehnologije u nastajanju, dobrobit u kontekstu primjene digitalnih tehnologija, pravila ponašanja u digitalnom okruženju, elektroničko nasilje i sigurnost na internetu. Nadalje, polaznici će se upoznati s osnovnim ishodima, strukturom i karakteristikama kurikuluma te postupkom revizije koji će uzimati u obzir dostupne rezultate istraživanja koje se provode u sklopu projekta „BrAIn“, a kojemu je cilj analizirati i usmjeriti različite aspekte utjecaja tehnologije na dobrobit učenika i učenica. Također, polaznicima će se predstaviti javni poziv školama za sudjelovanje i aktivnost eksperimentalne provedbe kurikuluma kao i druge projektne aktivnosti u sklopu projekta „BrAIn“.

Ciljana grupa: Odgojno-obrazovni djelatnici škola

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Arjana Blažić
EduDigiCon
Croatia

Arjana Blažić je profesorica engleskog i njemačkog jezika, instrukcijska dizajnerica i savjetnica za obrazovnu tehnologiju. Vanjska je suradnica European Schoolneta gdje dizajnira tečajeve za profesionalni razvoj učitelja i obrazovne materijale za EU Code Week.

Kao stipendistica Hubert H. Humphrey Fellowship programa, akademsku godinu 2014./2015. provela je na stručnom usavršavanju o uporabi digitalnih tehnologija u nastavi na Sveučilištu Penn State u SAD-u. Završila je CARNET-ovu E-learning akademiju, smjer Course Design. Uz to je i eTwinning ambasadorica i Microsoft Innovative Educator Expert.

Autorica je brojnih tečajeva, radionica  i predavanja koje je vodila na poziv raznih institucija u zemlji i inozemstvu. 2011. godine pokrenula je virtualne TeachMeet susrete za razmjenu iskustava nastavnika, a od 2018. godine organizira i vodi Teachmeet International na BETT Show u Londonu. Autorica je i voditeljica masovnih otvorenih online tečajeva (MOOC) AI Basics for Schools i CodeWeek Bootcamp na portalu European Schoolnet Academy. Organizirala je brojne učeničke razmjene i projekte sa školama iz raznih dijelova svijeta, od kojih se posebno ističu nagrađeni projekti Greetings from the world koji je povezao nastavnike i učenike iz 27 škola sa svih šest kontinenata te Coursera Kids u kojem je u nastavu engleskoga jezika integrirala Courserin MOOC. Članica je međunarodne ekspertne skupine za izradu publikacije Driving K-12 Innovation u izdanju organizacije Consortium for School Networking.

Sanja Vakanjac Ivezić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Sanja Vakanjac Ivezić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET kao voditeljica odsjeka u Odsjeku za koordinaciju usluga u Sektoru podrške obrazovanju. U CARNET-u se zapošljava 2021. godine i intenzivno je uključena u provedbu aktivnosti na području primjene digitalnih tehnologija u učenju i poučavanju vezanih za razvoj scenarija poučavanja i digitalnih obrazovnih sadržaja u okviru projekta e-Škole. Trenutno je usmjerena općenito na primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu. Prethodno je 15 godina radila kao nastavnica Engleskog i Njemačkog jezika u školi stranih jezika, osnovnoj i srednjoj školi u Osijeku. Završila je studij Engleskog i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Maja Quien Majić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Maja Quien Majić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET kao voditeljica odsjeka za podršku e-obrazovanju u Sektor podrške obrazovanju. Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu te je doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Usmjerena je na primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu, osobito u školama. U CARNET-ovom projektu e-Škole radi na obrazovanju školskih djelatnika i razvoju raznih digitalnih sadržaja koji su podrška primjeni tehnologije u školi.

Prethodno je bila nastavnica u dvije srednje strukovne škole u Splitu i u Zagrebu te asistent u visokoškolskoj ustanovi u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo rada na EU projektima u području obrazovanja, od kojih se ističe CARNET-ov projekt Inspiring Science Education (ISE) koji je uključio više od 450 škola iz RH. Držala je niz radionica i webinara o primjeni tehnologije u obrazovanju te je urednica nekoliko online tečaja. Objavila je u koautorstvu četiri istraživačke studije kao i desetak radova za različite znanstveno-stručne skupove.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC